Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Dane finansowe

Dane finansowe w poszczególnych latach 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Opinia niezależnego biegłego rewidenta: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Bilans Banku - AKTYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Bilans Banku - PASYWA: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Bilans Banku - POZYCJE POZABILANSOWE: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Rachunek przepływów pieniężnych: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016

Rachunek zysków i strat: PDF2009 PDF2010 PDF2011 PDF2012 PDF2013 PDF2014 PDF2015

PDF2016