Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Druki i formularze dla rolników

Rachunki rozliczeniowe:

PDFWniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego bieżącego / pomocniczego w złotych i walutach wymienialnych

PDFWniosek o otwarcie rachunku POMOCNICZEGO.pdf

PDFWypowiedzenie umowy.pdf

PDFDspozycja telefonicznej usługi na HASŁO.pdf

PDFDyspozycja REZYGNACJA z usługi SMS.pdf

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS

PDFDyspozycja zmiany usługi SMS.pdf

PDFDyspozycja ZLECENIA STAŁEGO.pdf

PDFDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

Kredyty dla rolników:

> obrotowe, inwestycyjne, preferencyjne

PDFWniosek kredytowy

Bankowość Internetowa / mobilna:

> SBI - autoryzacja za pomocą Tokena lub kodu SMS

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją TOKENEM (obowiązujący od 27.10.2014 r.)

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją kodem SMS (obowiązujący od 27.10.2014 r.)

PDFWypowiedzenie świadczenia usług Systemu Bankowości Internetowej

> SKBI - karta mikroprocesorowa

PDFWniosek w sprawie korzystania z systemu SKBI

PDFDyspozycja wygenerowania nowego hasła do Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI).pdf

PDFWykaz osób upoważnionych do korzystania z Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) - załącznik do Umowy.pdf

PDFZałkres usług świadczonych w ramach Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI).pdf

PDFDyspozycja zablokowania dostępu/ usunięcia dla użytkowników/ do rachunków w Systemie SKBI.pdf

Karty:

PDFWniosek o wydanie karty debetowej (Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass)