Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Druki i formularze dla wspólnot mieszkaniowych

Rachunki rozliczeniowe:

PDFWniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego bieżącego / pomocniczego w złotych i w walutach wymienialnych

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS

PDFDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych:

> Kredyt Wspólny Remont

PDFLISTA wymaganych dokumentów (zał.6)

PDFWniosek o kredyt inwestycyjny Wspólny remont

PDFPodstawowe informacje o Wspólnocie Mieszkaniowej (zał. 1)

PDFBudżet Wspólnoty Mieszkaniowej (zał. 2)

PDFInformacje uzupełniające (zał. 2a)

PDFBudżet remontowy wspólnoty mieszkaniowej (zał.2b)

PDFWzór uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (zał. 5)

Bankowość Internetowa / mobilna:

> SBI - autoryzacja za pomocą Tokena lub kodu SMS

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją TOKENEM (obowiązujący od 27.10.2014 r.)

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją kodem SMS (obowiązujący od 27.10.2014 r.)

PDFWypowiedzenie świadczenia usług Systemu Bankowości Internetowej (SBI)

> SKBI - karta mikroprocesorowa

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI)

PDFWykaz osób upoważnionych do korzystania z Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI) - załącznik do Umowy.pdf

PDFZałkres usług świadczonych w ramach Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI).pdf

PDFDyspozycja wygenerowania nowego hasła do Systemu Korporacyjnej Bankowości Internetowej (SKBI).pdf

PDFDyspozycja zablokowania dostępu/ usunięcia dla uzytkowników/ do rachunkóww w Systemie SKBI.pdf

Karty:

PDFWniosek o wydanie karty debetowej (Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass)