Uwaga 0 zł Promocja dla nowo zakładanych rachunków       Zmiany ZUS - E-Składka jeden przelew na własny rachunek w ZUS         Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH           Oszczędzaj z naszym Bankiem: E-LokataLokata PODWÓJNY ZYSK, Lokata GWARANTOWANY ZYSK

Druki i formularze

Rachunki:

PDFDyspozycja - Rezygnacja z SMS.pdf

PDFDyspozycja telefonicznej usługi na hasło.pdf

PDFDyspozycja uaktywnienia usługi SMS

PDFDyspozycja zlecenia stałego

PDFDyspozycja zmiany usługi SMS.pdf

PDFDyspozycja posiadacza rachunku w sprawie bankowego zapisu na wypadek śmierci/ odwołanie bankowego zapisu na wypadek śmierci*

PDFDyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

PDFOświadczenie dotyczące akceptacji wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją przekazu

Kredyty:

PDFZaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

> gotówkowe

PDFWniosek o udzielenie kredytu gotówkowego / Szybka Gotówka, Sezonowy, Bezpieczny Kredyt, Wygodny Kredyt, EKO Kredyt, Kredyt na zakup pojazdu, Kredyt Konsolidacyjny/

PDFWniosek o udzielenie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

PDFWniosek o podwyższenie wysokości kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

PDFWniosek o obniżenie wysokości kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

> hipoteczne

PDFWniosek o udzielenie kredytu konsolidacyjnego

PDFWniosek o udzielenie kredytu Mieszkanie dla młodych

PDFWniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego Mój Dom

PDFWniosek o udzielenie Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

Bankowość internetowa / mobilna:

> SBI - System Bankowości Internetowej - autoryzacja za pomocą Tokena lub kodu SMS

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją TOKENEM - obowiązujący od 27.10.2014 r.

PDFWniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej w wersji z autoryzacją kodem SMS - obowiązujący od 27.10.2014 r.

PDFWypowiedzenie świadczenia usług Systemu Bankowości Internetowej

Karty:

PDFWniosek o wydanie karty debetowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Naklejka zbliżeniowa)

PDFWniosek o wydanie karty dodatkowej (Visa Classic Debetowa, Visa payWave, Naklejka zbliżeniowa)

PDFDyspozycja zmiany limitów transakcyjnych.pdf

PDFDyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure.pdf

PDFDyspozycja wyłączenia-ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej.pdf

PDFWniosek o wydanie karty kredytowej